Home » 50 راه برای ساده کردن زندگی by Elaine St. James
50 راه برای ساده کردن زندگی Elaine St. James

50 راه برای ساده کردن زندگی

Elaine St. James

Published 2005
ISBN :
Paperback
136 pages
Enter the sum

 About the Book 

روز به روز افراد بیشتری به این نکته پی میبرند که «همه چیز داشتن» به معنای کمتر و کمتر دشتن است.آنها اضافهکاری میکنند و در مشاغلشان غرق میشوند. آنقدر مضطرب و اسیر تنش هستند که نمی توانند از چیزی که به خاطرش کار میکنند لذت ببرند.امروزه کسانی با شیوههایMoreروز به روز افراد بیشتری به این نکته پی می‌برند که «همه چیز داشتن» به معنای کم‌تر و کم‌تر دشتن است.آن‌ها اضافه‌کاری می‌کنند و در مشاغل‍شان غرق می‍شوند. آن‌قدر مضطرب و اسیر تنش هستند که نمی توانند از چیزی که به خاطرش کار می‌کنند لذت ببرند.امروزه کسانی با شیوه‌های زندگی و تفکرات مختلف در جهان، زندگی پرتجمل خود را با شیوه‌های ساده‌تر عوض می‌کنند، شیوه‌ای که بسیار ساده، اما از درون سرشار است.این کتاب از امور مالی تا پوشش و آشپزی تا بچه‌داری را در بر می‌گیرد. این کتاب الهام‌بخش شماست تا از این مسابقه‌ی پایان‌ناپذیر بیرون بیایید و زندگی واقعی را آغاز کنید.